States reporting Spiraea douglasii - Douglas spiraea